ТРАДИЦИОННИ И АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА С ДЕЦА
АРТ - АТЕЛИЕ И МУЗИКОТЕРАПИЯ
Децата са най-важните хора в нашия живот, те са отражение на нашите мечти, на нашите надежди…

 

Образователен Монтесори център "Аз детето"

Нашият частен детски център е замислена като предучилищен проект от нов тип и отговаря на най-високите съвременни изисквания. В него създадохме най-добрата развиваща среда, която формира способностите на детето самостоятелно да мисли, да се труди и това да му доставя удоволствие.

В основата на дейността ни е педагогиката на д-р Мария Монтесори.

"Ние не сме способни да създаваме гении! – пише Мария Монтесори. Ние можем само да дадем шанс на всяко дете да реализира своите потенциални способности да стане независима, уверена, уравновесена личност!"

Коя е Мария Монтесори?
Тя била жената, която променила коренно детското образование, трансформирала класните стаи по целия свят и се превърнала в един от най-популярните педагози в историята. Тя е била пионер, който оказа огромно влияние върху образованието на децата по целия свят.

"Бъдещия мир на света може да бъде постигнат единствено чрез образованието на децата" Мария Монтесори

Какво е Методът Монтесори?
Методът Монтесори е уникален начин за научаване. Вместо да „преподава" на децата понятия, средата е приготвена така, че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи. Обкръжаващата среда позволява на детето да действа независимо и да участва в собственото си образование. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат на детето да е по-уверено, щастливо и независимо.

Какво представляват Мистериозните Монтесори материали?
Децата, а също и възрастните, учат най-добре чрез директно преживяване. Монтесори материалите не са сами по себе си метода Монтесори. Те са просто инструментите, които стимулират детето към логическа мисъл и откриване. Всеки материал е внимателно проектиран да привлича детето в даден етап на развитие. Всеки материал учи на само едно определено понятие или умение.

Монтесори център „Аз детето” предлага почасови занимания, организирани в групи по възрасти:

♥ Адапатационна група 1.6г-3г
/от понеделник до четвъртък 10.00ч - 12.00ч/

 група „Помогни ми да се справя сам” 3-5г
/от понеделник до четвъртък 9.00ч - 12.00ч/ и
/понеделник и сряда 17.00ч-19.00ч/

 предучилищна група 5-6 г
/от понеделник до четвъртък 13.30ч-17.30ч/

 арт занимания
/от понеделник до четвъртък 13.30ч-17.30ч/

 индивидуална работа в Монтесори среда

 логопед

 психолог

 музикотерапевт

гр. Стара Загора
ул. ‘’М.М. Кусев’’ 5
www.az-deteto.org 
тел: +359888940985

Образователен Монтесори център "АЗ ДЕТЕТО"
град Стара Загора, бул. " М. М. Кусев" №5, тел.: +359 888 940 985
e-mail: az.deteto@abv.bg, Венелина Димова