ТРАДИЦИОННИ И АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА С ДЕЦА
АРТ - АТЕЛИЕ И МУЗИКОТЕРАПИЯ
Децата са най-важните хора в нашия живот, те са отражение на нашите мечти, на нашите надежди…

 

ЗАНЯТИЯ ПО АРТ ТЕРАПИЯ

art terapiaАРТ ТЕРАПИЯ към Образователен Монтесори център „АЗ, ДЕТЕТО"
Занятията се водят от сертифициран арт терапевт г-жа Дора Балти
Заниманията се провеждат индивидуално след предварителна уговорка.

АРТ ТЕРАПИЯТА - метод със средствата на художественото творчество за развитие и хармонизация на личността на детето, свързана с творческите му възможности.
Най-често се използват рисуване, грънчарство, музика, фотография, писане, четене, актьорска игра и други.

Детето изразява своите емоции, търси нови способи за общуване със света, повишава адаптационните си способности.
Арт терапията развива: фантазията , креативността , самооценката , адаптацията към нови жизнени условия и нестандартни подходи на жизнените въпроси и ситуации.

Арт терапията е:

tochka Техника за развитие на личността, която използва артистичен материал за подпомагане и развитие процесите на комуникация.

tochka Техника за релакс и рисунка,свободна експресия и самонаблюдение.

tochka Техника за развитие на въображението и корекция на отклонения и нарушения на личностното развитие.

Ще работим:

tochka с цвят и рисунка

tochka глина и естествени материали

tochka със звук, ритъм

tochka с маска и приказка

Предлагаме и:
tochka Детско- родителска арт терапия

Образователен Монтесори център "АЗ ДЕТЕТО"
град Стара Загора, бул. " М. М. Кусев" №5, тел.: +359 888 940 985
e-mail: az.deteto@abv.bg, Венелина Димова