ТРАДИЦИОННИ И АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА С ДЕЦА
АРТ - АТЕЛИЕ И МУЗИКОТЕРАПИЯ
Децата са най-важните хора в нашия живот, те са отражение на нашите мечти, на нашите надежди…

 

Защо да избера Монтесори център?

Монтесори философията поставя в центъра на възпитанието и обучението човека и неговата индивидуалност – индивидуалната природа на всяка една личност. Водещо значение имат интересите на детето, на него не бива да му бъдат натрапвани знания и умения и преподаването трябва да остане на заден план, за сметка на подпомагане развиването на индивидуалните интереси и предпочитания – сферите, в които детето в дадения момент има нужда и желае да развива.

Основополагащ елемент във философията на Монтесори е средата – вместо да „преподава” на децата понятия, средата е приготвена така че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи посредством специално създадени материали, които съчетават в себе си едновременно информация и игрови елементи. Обкръжаващата среда позволява на детето да действа независимо и да участва в собственото си образование.

Децата са дарени с възможността да „попиват“ знания, когато не са насилвани да го правят и когато личността им бъде зачитана и уважавана.

Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и му помагат да е по-уверено, щастливо и независимо и да израства като самостоятелен пълноценен човек.

montessory

Образователен Монтесори център "АЗ ДЕТЕТО"
град Стара Загора, бул. " М. М. Кусев" №5, тел.: +359 888 940 985
e-mail: az.deteto@abv.bg, Венелина Димова