ТРАДИЦИОННИ И АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА С ДЕЦА
АРТ - АТЕЛИЕ И МУЗИКОТЕРАПИЯ

БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ за деца от 5 до 7 г.

Занятията се провеждат от понеделник до петък от 13.00 ч. - 17.00 ч.

"Ученикът не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да разпалим!" Сократ

Готовността на децата за училище до голяма степен е съвкупност от психологическа и педагогическа подготовка. Целта ни е, получените представи и умения, да се трансформират в трайни знания.

Нашата задача е бъдещите първокласници да придобият необходимите начални общоучебни умения. Да се научат да слушат и внимават; да изразяват собствена гледна точка; да разсъждават и се ориентират във времето и пространството; да се ръководят от правила при решаване на задачи по даден образец и словесна инструкция; да пренасят знания и умения в нова познавателна ситуация; да овладяват нови способи за решаване на задачи като се съобразяват с нарастващите си възможности за самостоятелна дейност.

Работим в следните направления
• език и реч
• математика и познавателни игри с логически задачи
• моторика
• памет
• мислене и въображение

НОВО !!!

Ускорен курс за придобиване на училищна готовност за постъпване в първи клас.

Възрастта от 5 до 7 години е възраст на удивление от света, когато децата започват да се учат как да учат, да разсъждават и да си сътрудничат. Предучилищните групи работят много върху подготовката на децата за училище. И децата знаят, но не може да не забелязвате притеснението и страха от бъдещата роля на „ученик”. Психологическата нагласа, подготовка и увереността, че може да се справи е много важна за бъдещите ученици.

Затова ние в група „ Бъдещи първокласници” към Монтесори център ‘‘Аз, детето”:
• ще си говорим за училище, честно и откровено
• ще разгледаме учебниците
• ще отговаряме на въпроси
• ще правим тестове лесни и интересни.

И всичко това в специално подготвена среда, която да формира способностите на детето самостоятелно да мисли, да се труди и това да му доставя удоволствие.
В рамките на това обучение децата ще работят с учител предучилищна педагогика. Децата ще получават насоки за упражнение по поставените теми, за седмицата след всяко занимание. Целта е затвърдяване на придобитите знания.

Занятията ще се провеждат при следния график
За периода 12.02.2022г. - 13.03.2022г. събота и неделя 10.30ч-12.00ч
Занималнята на Монтесори център ,,Аз детето,, гр. Стара Загора, бул.М.М.Кусев 5
За периода 28.02.2022г - 31.03.2022г понеделник и сряда 16.30ч-18.00ч
Занималнята на Монтесори център ,,Аз детето,, гр. Стара Загора, бул.М.М.Кусев 5
За периода 01.06.2022г – 01.07.2022г
понеделник и сряда 13.30ч-15.00ч
вторник и четвъртък 15.30ч-17.00ч
Занималнята на Монтесори център ,,Аз детето,,
гр. Стара Загора, бул.М.М.Кусев 5

Образователен Монтесори център "АЗ ДЕТЕТО"
град Стара Загора, бул. " М. М. Кусев" №5, тел.: +359 888 940 985
e-mail: az.deteto@abv.bg, Венелина Димова