ТРАДИЦИОННИ И АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА С ДЕЦА
АРТ - АТЕЛИЕ И МУЗИКОТЕРАПИЯ

Помогни ми да се справя сам

ГРУПА „Помогни ми да се справя сам” за деца от 3 до 5 години

Заниманията се провеждат понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 13.00 ч.

pomogni-miДа помогнем на детето не означава да направим всичко вместо него, а да го насърчим, да му покажем как да успее да се справи само в зависимост от етапа му на развитие.

Детето не е възрастен човек в умалени размери, на него му е нужна определена, подготвена среда, за да пристъпва бавно и уверено в света на възрастните. То има нужда от любов, движение и среда, която да отговаря на нуждите и интересите му, за да може да се развива пълноценно. Развитието на детето е вътрешно настроено. Най- важно за развитие на детския дух е концентрацията. Ние насърчаваме детето към самостоятелност и ред.

Мария Монтесори определя „всеобщите признаци на детството” като резултата от наблюденията си на деца от различни етноси и на различни нива от развитието им.

Тези признаци могат да бъдат обобщени както следва:
Всички деца притежават „попиващи” умствени способности
Всички деца минават през „чувствителни периоди”
Всички деца желаят да се учат
Всички деца се учат в процеса на игра (труд)
Всички деца искат да са независими

В Монтесори център,, Аз детето,,ние създадохме най-добрата развиваща среда, която формира способностите на детето самостоятелно да мисли, да се труди и това да му доставя удоволствие.

Образователен Монтесори център "АЗ ДЕТЕТО"
град Стара Загора, бул. " М. М. Кусев" №5, тел.: +359 888 940 985
e-mail: az.deteto@abv.bg, Венелина Димова