ТРАДИЦИОННИ И АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА С ДЕЦА
АРТ - АТЕЛИЕ И МУЗИКОТЕРАПИЯ

Помогни ми да се справя сам

ГРУПА „Помогни ми да се справя сам”
за деца от 3 до 6 години

Заниманията се провеждат понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 9.00-12.00ч.

pomogni-miДа помогнем на детето не означава да направим всичко вместо него, а да го насърчим, да му покажем как да успее да се справи само в зависимост от етапа му на развитие.

Детето не е възрастен човек в умалени размери, на него му е нужна определена, подготвена среда, за да пристъпва бавно и уверено в света на възрастните. То има нужда от любов, движение и среда, която да отговаря на нуждите и интересите му, за да може да се развива пълноценно. Развитието на детето е вътрешно настроено. Най- важно за развитие на детския дух е концентрацията. Ние насърчаваме детето към самостоятелност и ред.

Записвайки детето си в група „ПОМОГНИ МИ ДА СЕ СПРАВЯ САМ”, вие не просто осигурявате гледането му извън дома за няколко часа, но и го включвате в една образователна програма.

Нашата цел е изграждане у детето на умения за:

самостоятелност - грижа за себе си и грижа за средата, самообслужване - преливане, пресипване, отвъртане, низане, рязане, сервиране, ориентиране в нова среда – поддържане на ред;
 самостоятелност - грижа за себе си и грижа за средата, самообслужване - преливане, пресипване, отвъртане, низане, рязане, сервиране, ориентиране в нова среда – поддържане на ред;
 усвояване на основни понятия от ежедневието, природата и външния свят като времето, сезоните, смяната на деня и нощта, ориентиране в пространството.
 усъвършенстване на езиковите умения чрез разучаване на песнички, стихотворения и приказки;
 развиване на естетическите възприятия чрез занимания по изкуства;
 физическо развитие (гимнастика, йога);
 усъвършенстване на логическите процеси на мислене, чрез поставяне в ситуации, изискващи творческо решение;
 умения за включване в нова социална среда.

Нашето желание е да дадем възможност на всяко дете да реализира своите потенциални способности, да стане независима, уверена, уравновесена личност!

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА "АЗ ДЕТЕТО"
град Стара Загора, бул. " М. М. Кусев" №5, тел.: 0887 001 601, 
e-mail: dimova.v@mail.bg, Венелина Димова