ТРАДИЦИОННИ И АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА С ДЕЦА
АРТ - АТЕЛИЕ И МУЗИКОТЕРАПИЯ

ЗАНЯТИЯ ПО АРТ ТЕРАПИЯ

art terapiaАРТ ТЕРАПИЯ към център за работа с деца „АЗ, ДЕТЕТО"
Занятията се водят от сертифициран арт терапевт г-жа Дора Балти
Заниманията се провеждат индивидуално след предварителна уговорка.

АРТ ТЕРАПИЯТА - метод със средствата на художественото творчество за развитие и хармонизация на личността на детето, свързана с творческите му възможности.
Най-често се използват рисуване, грънчарство, музика, фотография, писане, четене, актьорска игра и други.

Детето изразява своите емоции, търси нови способи за общуване със света, повишава адаптационните си способности.
Арт терапията развива: фантазията , креативността , самооценката , адаптацията към нови жизнени условия и нестандартни подходи на жизнените въпроси и ситуации.

Арт терапията е:

tochka Техника за развитие на личността, която използва артистичен материал за подпомагане и развитие процесите на комуникация.

tochka Техника за релакс и рисунка,свободна експресия и самонаблюдение.

tochka Техника за развитие на въображението и корекция на отклонения и нарушения на личностното развитие.

Ще работим:

tochka с цвят и рисунка

tochka глина и естествени материали

tochka със звук, ритъм

tochka с маска и приказка

Предлагаме и:
tochka Детско- родителска арт терапия

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА "АЗ ДЕТЕТО"
град Стара Загора, бул. " М. М. Кусев" №5, тел.: 0887 001 601, 
e-mail: dimova.v@mail.bg, Венелина Димова