ТРАДИЦИОННИ И АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА С ДЕЦА
АРТ - АТЕЛИЕ И МУЗИКОТЕРАПИЯ
Децата са най-важните хора в нашия живот, те са отражение на нашите мечти, на нашите надежди…

 

logo-modul

modul-uslugi-byal

modul13-byal

Методът Монтесори

"Децата са като пеперуди, носени от вятъра. Някои могат да се издигат по-високо от другите, но всички те летят по най-добрия начин, на който са способни. Защо да ги сравняваме една с друга? Всяка една е различна. Всяка една е специална. Всяка една е прекрасна." Мария Монтесори

Обучението на деца в общообразователните училища и детски градини в България се осъществява по традиционни методи. Методът за обучение, образование и възпитание, създаден от Д-р Мария Монтесори преди повече от сто години, в България все още е подпомагащ и допълващ одобрените от държавата методи. В този смисъл център за деца, в който да се прилага обучение по метода на Д-р Монтесори, осигурява алтернативен и нетрадиционен начин за надграждане на знанията на детето и помощ в неговото пълноценно образоване.

Принципи за възпитание на дететo

Всъщност този метод не е насочен само към децата. Той е предизвикателство и за човека, който реши да го прилага, защото най-важното в него е личният пример. Мария Монтесори е извела 19 принципа, които са основополагащи за успеха на метода:

1. Обучавайте децата с помощта на предметите, които ги заобикалят.
2. Ако едно дете често е критикувано, то се учи да критикува и съди.
3. Ако едно дете често е хвалено – то се научава да цени себе си и другите.
4. Ако детето ви расте във враждебна среда – то става агресивно.
5. Ако сте честни с детето си – то ще израсне честен човек.
6. Ако едно дете често бива осмивано – то ще израсне срамежливо и плахо.
7. Ако едно дете живее с чувството за сигурност – то ще има вяра в другите.
8. Ако едно дете често е порицавано – то често ще изпитва чувство за вина.
9. Ако едно дете често среща одобрение – то ще се научи на самоуважение.
10. Ако сте снизходителни към детето - то ще се научи на търпение.
11. Ако често се веселите с детето – то ще изгради доверие във вас.
12. Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност – то ще се научи как да открива любовта.
13. Не говорете лошо за детето – нито в негово присъствие, нито в негово отсъствие.
14. Съсредоточете се върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.
15. Слушайте внимателно какво говорят и ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.
16. Уважавайте детето, дори когато греши, грешките са поправими – не е важно дали ще бъдат поправени веднага или след време.
17. Бъдете готови да помогнете на дете, което се намира в търсене и бъдете незабележими за това дете, което всичко е намерило.
18. Помагайте на детето си да развива своите способности от най-ранна възраст. Правете това с търпение, грижа, разбирателство и любов.
19. Във възпитанието на детето винаги се придържайте към основния принцип, а именно – показвайте му най-доброто от себе си.

Образователен Монтесори център "АЗ ДЕТЕТО"
град Стара Загора, бул. " М. М. Кусев" №5, тел.: +359 888 940 985
e-mail: az.deteto@abv.bg, Венелина Димова